A cég üzleti nyilvántartásaiba betekinthet-e a NAV?

2016-04-13

Amikor a helyszíni ellenőrzés során az adóellenőr közli, hogy a  cég számítógépen tárolt adatbázisaiba is be kíván tekinteni - felmerül a kérdés, hogy ezt teheti-e? Van-e üzleti titok? Miért nem elég – ha rendben találták a nyugtaadást?

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvénynek (Art.) van egy rendelkezése, amely az „adatgyűjtésre irányuló ellenőrzésről” szól. Ez megadja a felhatalmazást az adóhivatalnak, hogy egy helyszíni ellenőrzés során betekintsen a cég belső nyilvántartásaiba.

 


Ez a jogszabályhely a következőképpen szól:
119. § (1)  Az adóhatóság nyilvántartásában és az adózó nyilvántartásában, bevallásában szereplő adatok, tények, körülmények valóságtartalmának, illetőleg ezek hitelességének megállapítása érdekében a bevallási időszak lezárását megelőzően is adatokat gyűjthet, vagy helyszíni ellenőrzést végezhet. Adatgyűjtésre és helyszíni ellenőrzésre sor kerülhet a becslési adatbázis létrehozása, bővítése, illetve frissítése érdekében is. 

(2) Az (1) bekezdés alapján az adóhatóság

a)   próbavásárlással, fel nem fedett próbavásárlással a számla-, nyugtakibocsátási kötelezettség teljesítését,

b) leltározással az árukészletek, alapanyagok, félkész termékek eredetét, nyilvántartását,

c) a megrendelők köréről, a tapasztalható forgalmi viszonyokról, a vállalkozási tevékenységhez használt tárgyi eszközökről, a vállalkozásban részt vevő személyekről szóló jegyzőkönyv készítésével a vállalkozás körülményeit,

d) a vállalkozási tevékenységben résztvevők alkalmazásának jogszerűségét, társadalombiztosítási jogszabályokban a bejelentésükre vonatkozó kötelezettségének teljesítését,

e) az adózónál az adómegállapítás alapját képező statisztikai állományi létszámot,

f)  a bejelentett tények, adatok, körülmények valódiságát,

g)  termék előállítását, raktározását, szállítását, felhasználását, valamint a termékekkel kapcsolatosan végzett tevékenységeket,

h) az adózó által a könyvei, nyilvántartásai vezetéséhez, valamint a bizonylatok feldolgozásához alkalmazott szoftvereket, informatikai rendszereket, számításokat

vizsgálja.

 A /2/ bekezdés az /1/ bekezdés általános felhatalmazását konkretizálja. Ez az ellenőrzési felhatalmazás alapvetően az adóbevallási adatok ellenőrzésére vonatkozik. Az adóalapokon keresztül azonban a céges tevékenység minden szegmense ellenőrzés alá vonható.

 Az Art. 119.§/1/ és /2/ bekezdést azonban tekintsük az adóhatóság ilyen jellegű tevékenysége korlátjának – csak ebben a körben kérhet céges adatokba betekintést, és végezhet a cégnél adatgyűjtést. De ebben a körben jogosan teheti. Ha a törvény egyes tételeknél jegyzőkönyv felvételét írja elő – akkor az adatgyűjtésre irányuló ellenőrzés csak akkor jogszerű – ha arról jegyzőkönyvet vesznek fel.

 


Természetesen az adatgyűjtésre irányuló ellenőrzés keretében megismert céges adatok adóhatósági kezelésére is vonatkozik az adótitok.

Vissza

Vegye igénybe szolgáltatásainkat!

 
Jogi Segélyvonal Szolgáltatás

Cégeknek és magánszemélyeknek

Jogi tanácsadás telefonon és e-mailben munkajog, adózás, cégügyek, adatvédelem, ingatlanügyletek terén.

Állandóan hívható! Ára: 10.000,-Ft/hó

(átalánydíj korlátlan számú kérdéssel és válasszal)

Megrendelem
Adóellenőrzés

Irodám kiemelt szakterülete gazdasági társaságok, egyéb szervezetek, egyéni vállalkozók, magánszemélyek adóellenőrzésbeni képviselete.

Tovább
Adóper

Specialitásom az adóhatározatok bírósági felülvizsgálatára irányuló perekben az adózók képviselete, szemben az adóhatósággal.

Tovább
Adójogi tanácsadás

Az adókötelezettségekkel a tervezett ügylet előtt kell számolnunk - nem szerencsés, ha utólag szembesülünk velük. Vegye igénybe adójogi véleményezés szolgáltatásunkat!

Tovább
Dr. Szabó Tibor ügyvéd E-mail: office@drszt.hu Mobil: +36 30 37 87 637 Iroda: 7400 Kaposvár, Ezredév u. 1.

© 2021. Dr. Szabó Tibor