A munkáltatói felmondás és a táppénz kapcsolata

2020-07-25

A Munka törvénykönyve felmondási tilalmai között nem szerepel a keresőképtelenség, táppénz. Tehát keresőképtelenség, táppénz ideje is alatt felmondható a munkavállaló munkaviszonya. Azonban...

A munkaviszony munkáltatói felmondásának főbb szabályai a következők:

A munkáltató felmondását köteles megindokolni. 

A felmondás indoka a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával, képességével vagy a munkáltató működésével összefüggő ok lehet. 

A munkáltató felmondással nem szüntetheti meg a munkaviszonyt
a) a várandósság,
b) a szülési szabadság,
c) a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság (128. §, 130. §),
d) a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés, valamint
e) a nő jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelésének, de legfeljebb ennek megkezdésétől számított hat hónap
tartama alatt. (Mt. 65.§) 

Ezek a Munka törvénykönyve felmondási tilalmai, és ezek között nem szerepel a keresőképtelenség, táppénz. Tehát keresőképtelenség, táppénz ideje is alatt felmondható a munkavállaló munkaviszonya. 

Azonban: 

Ha a felmondás közlésének időpontjában a munkavállaló táppénzen van, azaz keresőképtelen, a felmondási idő legkorábban a betegség miatti keresőképtelenség, legfeljebb azonban a betegszabadság lejártát követő egy évet követő napon kezdődik (Mt. 68.§/2/ a). 

Alapesetben – például ha a munkavállaló nincs táppénzen -  a felmondási idő legkorábban a felmondás közlését követő napon kezdődik. (Mt. 68.§) 

A felmondási időre vonatkozó általános szabályok: 

A felmondási idő harminc nap. 

A munkáltató felmondása esetén a felmondási idő a munkáltatónál munkaviszonyban töltött
a) három év után öt nappal,
b) öt év után tizenöt nappal,
c) nyolc év után húsz nappal,
d) tíz év után huszonöt nappal,
e) tizenöt év után harminc nappal,
f) tizennyolc év után negyven nappal,
g) húsz év után hatvan nappal
meghosszabbodik.

A felek az előbbieknél hosszabb, legfeljebb hathavi felmondási időben is megállapodhatnak.

A felmondási idő a határozott idejű munkaviszony felmondással történő megszüntetése esetén legfeljebb a határozott idő lejártáig tart. (Mt. 68.§)

A munkavégzés alóli felmentés szabályai

A munkáltató felmondása esetén köteles a munkavállalót - legalább a felmondási idő felére - a munkavégzés alól felmenteni. A töredéknapot egész napként kell figyelembe venni.

A munkavégzés alól a munkavállalót a kívánságának megfelelően - legfeljebb két részletben - kell felmenteni.

A munkavégzés alóli felmentés tartamára a munkavállalót távolléti díj illeti meg, kivéve, ha munkabérre egyébként nem lenne jogosult. (70.§)

Ha a munkavállaló a felmondás közlését követően kerül táppénzes állományba, akkor a következő a helyzet:

A felmondásben közölt felmondási idő lejártával, azaz a munkaviszony megszűnésének napjával megszűnik a munkavállaló táppénzre való jogosultsága (1997. évi LXXXIII. törvény 46.§).

Ha a keresőképtelenség kódja 7-es - pl. a járvány miatt - akkor azonnal kezdődik a táppénz.

Ha  más - sima betegség - 8-as kóddal, akkor - 15 nap múlva kezdődik a táppénz. És erre az időre betegszabadság jár  a munkavállalónak a Munka törvénykönyve  126.§-a alapján.

A betegszabadság tartamára a távolléti díj hetven százaléka jár. És a ki nem vett szabadságot meg kell váltani.

Szabó Tibor ügyvéd

Vissza

Vegye igénybe szolgáltatásainkat!

 
Jogi Segélyvonal Szolgáltatás

Cégeknek és magánszemélyeknek

Jogi tanácsadás telefonon és e-mailben munkajog, adózás, cégügyek, adatvédelem, ingatlanügyletek terén.

Állandóan hívható! Ára: 10.000,-Ft/hó

(átalánydíj korlátlan számú kérdéssel és válasszal)

Megrendelem
Adóellenőrzés

Irodám kiemelt szakterülete gazdasági társaságok, egyéb szervezetek, egyéni vállalkozók, magánszemélyek adóellenőrzésbeni képviselete.

Tovább
Adóper

Specialitásom az adóhatározatok bírósági felülvizsgálatára irányuló perekben az adózók képviselete, szemben az adóhatósággal.

Tovább
Adójogi tanácsadás

Az adókötelezettségekkel a tervezett ügylet előtt kell számolnunk - nem szerencsés, ha utólag szembesülünk velük. Vegye igénybe adójogi véleményezés szolgáltatásunkat!

Tovább
Dr. Szabó Tibor ügyvéd E-mail: office@drszt.hu Mobil: +36 30 37 87 637 Iroda: 7400 Kaposvár, Ezredév u. 1.

© 2020. Dr. Szabó Tibor