Hogyan rendelheti el a munkáltató a szájmaszk kötelező használatát?

2020-07-25

Nem kérdés, hogy a munkáltatónak jogában áll ilyen intézkedést elrendelni. Az sem kérdés, hogy a munkavállaló az erre vonatkozó utasítást – mint munkaviszonyból származó lényeges kötelezettséget – köteles betartani.

A vonatkozó jogszabályok – amelyekből egyenesen következik a szájmaszk elrendelésének nem egyszerű jogi lehetősége:

Munka Törvénykönyve:
51.§ (4) A munkáltató biztosítja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit
52. § (1) A munkavállaló köteles
a) a munkáltató által előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni,
b) munkaideje alatt - munkavégzés céljából, munkára képes állapotban - a munkáltató rendelkezésére állni,
c) munkáját személyesen, az általában elvárható szakértelemmel és gondossággal, a munkájára vonatkozó szabályok, előírások, utasítások és szokások szerint végezni,

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 

2.§ (2)  A munkáltató felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért.
(3) Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei megvalósításának módját - a jogszabályok és a szabványok keretein belül - a munkáltató határozza meg.

3. § Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályok megtartását az állam az erre a célra létrehozott felügyeleti szerveivel segíti és ellenőrzi.

4. § Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályokat úgy kell meghatározni, hogy végrehajtásuk megfelelő védelmet nyújtson a munkavállalókon túlmenően a munkavégzés hatókörében tartózkodónak és a szolgáltatást igénybe vevőnek is. 

Jelen  helyzetben mérlegelhet úgy a munkáltató, hogy nem tekinthető munkaképes állapotnak az előírt védőeszközök mellőzése, és viselése a munkavállaló hatókörében tartózkodók védelme érdekében is indokolt. 

Ezért ilyen munkáltatói utasítások meghozhatók.  

Viszont indokolt, hogy a munkáltató a maszkviselés kötelezettségét belső kockázatértékeléssel alátámassza.

A belső kockázatértékelés a 1993. évi XCIII. törvény 54.§/2/ bekezdése alapján egyébként is kötelező, indokolt ezt aktuálizálni a koronavirus-járványra tekintettel, az irodai munkakörökben is. Ezt a foglalkozás-egészségügyi szolgáltató végzi. 

Ezek után a döntést egy írásbeli vezetői utasításba lehet foglalni, hivatkozva a kockázatértékelésre, és felhívva a munkavállalók figyelmét, hogy ezen utasítás betartása a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségnek minősül.

Munkavédelmi oktatás elrendelése is indokolt, ahol a munkavállalók tájékoztatást kapnak a maszk használatról, fontosságáról, elmulasztásának következményeiről -  és a munkavédelmi oktatás jegyzőkönyvét aláírják. 

dr. Szabó Tibor ügyvéd

Vissza

Vegye igénybe szolgáltatásainkat!

 
Jogi Segélyvonal Szolgáltatás

Cégeknek és magánszemélyeknek

Jogi tanácsadás telefonon és e-mailben munkajog, adózás, cégügyek, adatvédelem, ingatlanügyletek terén.

Állandóan hívható! Ára: 10.000,-Ft/hó

(átalánydíj korlátlan számú kérdéssel és válasszal)

Megrendelem
Adóellenőrzés

Irodám kiemelt szakterülete gazdasági társaságok, egyéb szervezetek, egyéni vállalkozók, magánszemélyek adóellenőrzésbeni képviselete.

Tovább
Adóper

Specialitásom az adóhatározatok bírósági felülvizsgálatára irányuló perekben az adózók képviselete, szemben az adóhatósággal.

Tovább
Adójogi tanácsadás

Az adókötelezettségekkel a tervezett ügylet előtt kell számolnunk - nem szerencsés, ha utólag szembesülünk velük. Vegye igénybe adójogi véleményezés szolgáltatásunkat!

Tovább
Dr. Szabó Tibor ügyvéd E-mail: office@drszt.hu Mobil: +36 30 37 87 637 Iroda: 7400 Kaposvár, Ezredév u. 1.

© 2020. Dr. Szabó Tibor