Melyek az őstermelői tevékenységek?

2021-02-20

Az őstermelői alap- és kiegészítő tevékenységek elhatárolásában az az alapelv, hogy ami termesztés, tenyésztés, tartás az alaptevékenység (mező- és erdőgazdálkodási tevékenység), ami szolgáltatás és feldolgozás az kiegészítő tevékenységnek minősül.

Az őstermelő tevékenységek körét a családi gazdaságokról szóló törvény határozza meg, a Földforgalmi törvényre utalással. Őstermelői tevékenységnek minősül az őstermelői nyilvántartásba felvett mező-, erdőgazdasági tevékenység, valamint kiegészítő tevékenység, továbbá e tevékenységből származó termékfeldolgozás, ha az a saját gazdaságban előállított alapanyag felhasználásával történik és nem haladja meg a kistermelői élelmiszer-termelésről, előállításról és értékesítésről szóló rendeletben meghatározott mennyiséget (2.§ g) 

Az őstermelői alap- és kiegészítő tevékenységek elhatárolásában az az alapelv, hogy ami termesztés, tenyésztés, tartás az alaptevékenység (mező- és erdőgazdálkodási tevékenység), ami szolgáltatás és feldolgozás az kiegészítő tevékenységnek minősül. 

A törvény az őstermelői tevékenységek között külön nem említi a kereskedelmi tevékenységet. Az őstermelőt megilleti a saját gazdaságában termelt és előállított termék  értékesítésének joga.  Tehát csak a saját gazdasága által meghatározottan van joga kereskedelmi tevékenységet végezni. Ügynöki kereskedelmi tevékenységet értelemszerűen nem végezhet. 

Az őstermelői tevékenység – pontosabban az őstermelői nyilvántartásba bejegyzett – őstermelői tevékenység az alapja az őstermelőként – és egyéni vállalkozóként végezhető tevékenységek elhatárolásának is (lásd: 1.8. pontot). 

Az őstermelői tevékenységet  az őstermelői nyilvántartásba is be kell jegyezni. A családi gazdaságokról szóló törvény végrehajtásáról szóló  665/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet szerint az őstermelői tevékenységet a nyilvántartásban ÖVTJ-kóddal kell megnevezni. 

Az ÖVTJ-kóddal megjelölt tevékenység nyilvántartásba való bejegyzése a tevékenység végzésének a feltétele is. Az őstermelő csak azon tevékenységet végezheti, amelyet az őstermelői nyilvántartásba bejegyeztetett. Amely őstermelői tevékenység nem szerepel e hatósági nyilvántartásban, azt az őstermelő nem végezheti, illetve csak azt követően végezheti, ha a nyilvántartásban feltüntetésre került.  A NAV bejelentkezés során is az ÖVTJ-kóddal jelölve kell megadni a tevékenységeket. 

Az ÖVTJ-kód Az Önálló Vállalkozók Tevékenységi Jegyzékét jelenti, amely  a TEÁOR’08 alapján készült, jellemzően egyéni vállalkozók által üzletszerűen végzett gazdasági tevékenységek TEÁOR-nál részletesebb csoportosítása és megjelenítése céljából. Őstermelők esetében is ennek alkalmazását írja elő a jogszabály. 

Az ÖVTJ-kód elemeit a 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet - az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról – tartalmazza. 

A TEÁOR  hivatalos megnevezése: Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere, 2008.  Rövid megnevezés: TEÁOR’08.  

A TEÁOR számban az az első két-számjegyű kód az ágazatot, a harmadik szám az ágazaton belüli alágazatot, a negyedik szám pedig a szakágazatot jelöli.

Például a 01.11 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése TEÁOR szám jelentése:

01 =  Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások ágazat.

01.1 =  Nem évelő növény termesztése (alágazat)

01.11 = Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése (szakágazat).

Erre épük az ÖVTJ Szakmakód Jegyzék, amelynek struktúrája a következő:

1. szint: 1-4 számjegy: TEÁOR’08 szakágazat

2. szint: 5-6 számjegy (a tevékenység TEÁOR’08-on belüli sorszáma): szakmakód tételek

Tehát az ÖVTJ-kódból kiolvasható a TEÁOR szám is.

További információ az ÖVTJ-kódról: https://www.ksh.hu/ovtj_menu

A családi mezőgazdasági tárasaágok is kizárólag mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet végezhetnek – a társsásági szerződésben és esetükben a NAV bejelentésben TEAOR számokkal kell a tevékenységi köröket jelölni.

Talán szerencsésebb lett volna, ha a kedvezményezett tevékenységek ÖVTJ szerinti felsorolását maga a törvény tartalmazza. 

***

ŐSTERMELŐK ÉS CSALÁDI GAZDASÁGOK KÉZIKÖNYVE

Tevékenységi szabályok, ügyvitel, adózás már a 2021-es új szabályok szerint – segédletekkel, iratmintákkal.  Egyszerre print és e-book. Ez a könyv tartalmaz 92 db. szervezési megoldást, 99 db adótippet, 17 db. ügyviteli jótanácsot, 5 db. szerződésmintát, TEÁOR besorolási segédeletet, adónaptárat. Szerző: Dr. Szabó Tibor - Megrendelés: Önadózó Webáruház

***

Dr. Szabó Tibor ügyvéd jegyzeteinek követése a Facebookon: https://www.facebook.com/drszabotiborugyved/

Vissza

Vegye igénybe szolgáltatásainkat!

 
Adóellenőrzés

Irodám kiemelt szakterülete gazdasági társaságok, egyéb szervezetek, egyéni vállalkozók, magánszemélyek adóellenőrzésbeni képviselete.

Tovább
Adóper

Specialitásom az adóhatározatok bírósági felülvizsgálatára irányuló perekben az adózók képviselete, szemben az adóhatósággal.

Tovább
Adójogi tanácsadás

Az adókötelezettségekkel a tervezett ügylet előtt kell számolnunk - nem szerencsés, ha utólag szembesülünk velük. Vegye igénybe adójogi véleményezés szolgáltatásunkat!

Tovább
Dr. Szabó Tibor ügyvéd E-mail: office@drszt.hu Mobil: +36 30 37 87 637 Iroda: 7400 Kaposvár, Ezredév u. 1.

© 2023. Dr. Szabó Tibor