ÖCSG – Őstermelők családi gazdaságának aktuális teendői az új törvény alapján

2021-02-24

2021. június 30-ig az Agrárkamarának be kell nyújtaniuk a családi gazdaság alapításáról szóló szerződést.

Szögezzünk le néhány alaptételt.

Először is rögzítsük, hogy az őstermelői igazolvány megszűnt 2020 december 31-ével.

Akik 2020. december 31-én családi gazdaság tagjai voltak, a törvény erejénél fogva őstermelőnek minősülnek, és együttesen családi gazdaságként működnek (19.§/2/).

Még csak nem is kell kérni nyilvántartásba vételüket. Ez a második alaptétel.

De teendőjük azért van a családi gazdaságoknak: 2021. június 30-ig az Agrárkamarának be kell nyújtani a családi gazdaság alapításáról szóló szerződést (19.§/5/), és hát ennek vannak tartalmi elemei, lásd 7.§.

Talán erre a mozzanatra gondolhatnak a Falugazdászok, amikor azt mondják hogy szét kell írni a földeket stb.  A földek és tevékenységek szétírását nem ismeri a törvény, és nyilvánvalóan nem az volt az új törvény célja, hogy szétbomlassza a meglevő családi gazdaságokat.

A családi gazdaság alapító okiratára  a törvény nem ír elő semmilyen vagyonmozgást, használati változást, a meglevő állapot rögzíthető az alapító szerződésben.

***

ŐSTERMELŐK ÉS CSALÁDI GAZDASÁGOK KÉZIKÖNYVE

Tevékenységi szabályok, ügyvitel, adózás már a 2021-es új szabályok szerint – segédletekkel, iratmintákkal.  Egyszerre könyv és e-book. Ez a könyv tartalmaz 92 db. szervezési megoldást, 99 db adótippet, 17 db. ügyviteli jótanácsot, 5 db. szerződésmintát, TEÁOR besorolási segédeletet, adónaptárat. Szerző: Dr. Szabó Tibor - Megrendelés: Önadózó Webáruház

***

Dr. Szabó Tibor ügyvéd jegyzeteinek követése a Facebookon: https://www.facebook.com/drszabotiborugyved/

Vissza

Vegye igénybe szolgáltatásainkat!

 
Adóellenőrzés

Irodám kiemelt szakterülete gazdasági társaságok, egyéb szervezetek, egyéni vállalkozók, magánszemélyek adóellenőrzésbeni képviselete.

Tovább
Adóper

Specialitásom az adóhatározatok bírósági felülvizsgálatára irányuló perekben az adózók képviselete, szemben az adóhatósággal.

Tovább
Adójogi tanácsadás

Az adókötelezettségekkel a tervezett ügylet előtt kell számolnunk - nem szerencsés, ha utólag szembesülünk velük. Vegye igénybe adójogi véleményezés szolgáltatásunkat!

Tovább
Dr. Szabó Tibor ügyvéd E-mail: office@drszt.hu Mobil: +36 30 37 87 637 Iroda: 7400 Kaposvár, Ezredév u. 1.

© 2023. Dr. Szabó Tibor