Összefoglaló a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról

2020-12-13

A gyermek legyen 25 évesnél fiatalabb, a szülők életkora mindegy, az igénylő lehet egyedülálló, elvált is. A lakás legyen legalább fele részben az övüké, és 1 éve lakóhelyként is szolgáljon. Az igénylőnek legyen legalább 1 éves munkaviszonya és ne legyen köztartozása és ..... 

Az alábbiakban öszefoglalom a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet lényegi előírásait.

● Vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatásként otthonfelújítási támogatás az igénylő azon vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeke után igényelhető, aki a 25. életévet még nem töltötte be.  

● A szülők életkorát a rendelet nem korlátozza.

● Az igénylő lehet egyedülálló, elvált is.

● A támogatás összege a számlával igazolt felújítási költségek 50%-a, de legfeljebb 3 millió forint, ugyanakkor a támogatás összegében az anyagköltség, illetve a vállalkozói díj 50-50%-os arányban szerepelhet. /).  Értelmezésemben ez azt jelenti, hogy az anyagköltség-számla után maximálisan 1,5 millió forint támogatás adható akkor is, ha a munkadíj számla nem éri el a 1,5 millió forintot, vagy éppen az összege nulla. Vagy fordítva. Tehát az egyik költségelem megtakarítása a támogatási kereten belül nem növeli a másik költségelem keretét. 

● A támogatás a következő építési tevékenységekhez igényelhető:
a) víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése vagy cseréje,
b) fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,
c) fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a  megújuló energiaforrások alkalmazását is,
d) az épület szigetelése, ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,
e) a  külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje, párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása,
f) tető cseréje, felújítása, szigetelése, g) égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése,
h) klímaberendezés beépítése, cseréje,
i) napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje, j) belső tér felújítása, ideértve
ja) a  lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat cseréjét, felújítását, festését, tapétázását,
jb) a galériaépítést,
jc) a belső lépcső kialakítását és cseréjét,
jd) a szaniterek beépítését vagy cseréjét,
je) a villanykapcsolók és -dugaljak kialakítását és cseréjét,
jf) a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagy felújítását,
k) a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása,
l) kerítés építése,
m) gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása,
n) terasz, loggia, erkély, előtető építése, o) térburkolat készítése, cseréje,
p) télikert kialakítása,
q) – amennyiben az  igénylő vagy gyermeke mozgáskorlátozott személynek minősül – a  12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 9. § (10) bekezdésében meghatározott akadálymentesítési munkák,
r) alapozási szerkezet megerősítése, valamint
s) beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje.

● Az igénylőnek biztosítással járó foglalkoztatási jogviszonyban kell állnia legalább 1 éve.

● A lakás legalább 50%-ban az igénylő vagy a gyermek tulajdona kell, hogy legyen, és legalább 1 éve bejelentett lakóhelyként kell, hogy szolgáljon.

● Az igénylőnek nem lehet köztartozása.

● A felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatokat végző vállalkozó nem lehet az igénylő közeli hozzátartozója, élettársa. Ha cég a vállalkozó, igénylő vagy az igénylő közeli hozzátartozója vagy élettársa nem lehet a cég tagja, munkavállalója vagy vezető tisztségviselője. 

● A támogatás a lakáson végzett építési tevékenységek befejezését és a számlák kifizetését követően 60 napon belül, de legkésőbb 2022. december 31-ig igényelhető.

● Több számla esetén az igénylési határidő számításánál a legutolsó kifizetési időpontot kell alapul venni.  

● A támogatás iránti kérelmeket a Kincstár a hozzá történő beérkezés időpontját követően – a beérkezés sorrendjében – 30 napon belül bírálja el.

● Csatolandó főbb dokumentumok a vállalkozási szerződés, számla, és kifizetésének bizonylatai, lakcímkártyák.

● Azaz tehát ez a támogatás utófinanszírozású – feltételezi, hogy az igénylő a felújításra rendelkezik saját forrással.

● A támogatás jogszerű igénybevételét helyszíni ellenőrzéssel utólagosan vizsgálhatják. 

***

Adótippek a kata szigorítás kezeléséhez - Kata alternatívák 2021-től

E-könyvünkben bemutatjuk azokat az adózási módokat, megoldásokat amelyek alternatívaként szolgálhatnak az adott vállalkozás számára a megszigorított kata helyett. Szerző: Dr. Szabó Tibor ügyvéd,  kiadó: Adónet.hu, terjedelem: 53. oldal, ára: 6.350,-Ft. Megrendelés: Önadózó Webáruház

***

Dr. Szabó Tibor ügyvéd jegyzeteinek követése a Facebookon: https://www.facebook.com/drszabotiborugyved/

Vissza

Vegye igénybe szolgáltatásainkat!

 
Jogi Segélyvonal Szolgáltatás

Cégeknek és magánszemélyeknek

Jogi tanácsadás telefonon és e-mailben munkajog, adózás, cégügyek, adatvédelem, ingatlanügyletek terén.

Állandóan hívható! Ára: 10.000,-Ft/hó

(átalánydíj korlátlan számú kérdéssel és válasszal)

Megrendelem
Adóellenőrzés

Irodám kiemelt szakterülete gazdasági társaságok, egyéb szervezetek, egyéni vállalkozók, magánszemélyek adóellenőrzésbeni képviselete.

Tovább
Adóper

Specialitásom az adóhatározatok bírósági felülvizsgálatára irányuló perekben az adózók képviselete, szemben az adóhatósággal.

Tovább
Adójogi tanácsadás

Az adókötelezettségekkel a tervezett ügylet előtt kell számolnunk - nem szerencsés, ha utólag szembesülünk velük. Vegye igénybe adójogi véleményezés szolgáltatásunkat!

Tovább
Dr. Szabó Tibor ügyvéd E-mail: office@drszt.hu Mobil: +36 30 37 87 637 Iroda: 7400 Kaposvár, Ezredév u. 1.

© 2021. Dr. Szabó Tibor