Őstermelők nyilvántartásba vétele az új szabályok szerint

2021-02-14

Aki 2020. december 31. napján hatályos őstermelői igazolvánnyal rendelkezett, 2021. január 1. napjától kezdődően az új törvény szerinti mezőgazdasági őstermelőnek minősül.

Mezőgazdasági őstermelőként őstermelői tevékenység nyilvántartásba vételt követően végezhető. A nyilvántartásba vétel iránti kérelemről az Agrárkamara dönt. A nyilvántartásba vételére irányuló eljárás 2022. december 31. napjáig nem folytatható elektronikusan. (19.§/9/) 

A törvény átmeneti rendelkezési értelmében aki 2020. december 31. napján hatályos őstermelői igazolvánnyal rendelkezett, 2021. január 1. napjától kezdődően az új törvény szerinti mezőgazdasági őstermelőnek minősül. 

Akik 2020. december 31. napján hatályos közös őstermelői igazolvánnyal rendelkeztek, 2021. január 1. napjától kezdődően

  • személyükben az új törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelőnek minősülnek;
  • együttesen őstermelők családi gazdaságaként működnek azzal, hogy az őstermelők családi gazdasága képviselőjének azt a tagot kell tekinteni, akinek a nevére a közös őstermelői igazolványt kiállították.

Az őstermelő adatait bekerülnek egy hatósági nyilvántartásba. Az őstermelői nyilvántartás tartalmazza egyebek mellett a mezőgazdasági őstermelő családi és utónevét, születési családi és utónevét,  születési helyét és idejét,  adóazonosító jelét,  anyja születési családi és utónevét, lakcímét, értesítési címét, telefonszámát, elektronikus levélcímét.

***

ŐSTERMELŐK ÉS CSALÁDI GAZDASÁGOK KÉZIKÖNYVE

Tevékenységi szabályok, ügyvitel, adózás már a 2021-es új szabályok szerint – segédletekkel, iratmintákkal.  Egyszerre print és e-book. Ez a könyv tartalmaz 92 db. szervezési megoldást, 99 db adótippet, 17 db. ügyviteli jótanácsot, 5 db. szerződésmintát, TEÁOR besorolási segédeletet, adónaptárat. Szerző: Dr. Szabó Tibor - Megrendelés: Önadózó Webáruház

 

Vissza

Vegye igénybe szolgáltatásainkat!

 
Adóellenőrzés

Irodám kiemelt szakterülete gazdasági társaságok, egyéb szervezetek, egyéni vállalkozók, magánszemélyek adóellenőrzésbeni képviselete.

Tovább
Adóper

Specialitásom az adóhatározatok bírósági felülvizsgálatára irányuló perekben az adózók képviselete, szemben az adóhatósággal.

Tovább
Adójogi tanácsadás

Az adókötelezettségekkel a tervezett ügylet előtt kell számolnunk - nem szerencsés, ha utólag szembesülünk velük. Vegye igénybe adójogi véleményezés szolgáltatásunkat!

Tovább
Dr. Szabó Tibor ügyvéd E-mail: office@drszt.hu Mobil: +36 30 37 87 637 Iroda: 7400 Kaposvár, Ezredév u. 1.

© 2023. Dr. Szabó Tibor