Üzletbezárást kockáztat a kereskedő, ha nem figyel a maszkviselési szabályok betartására

2020-09-21

A száj és az orr kötelező eltakarását írja elő a legújabb rendelet  a kereskedelmi üzletekben. Ha az üzemeltető nem tartatja be e szabályokat – bírsággal és üzletbezárással számolhat. 

A legújabb rendelet szerint az  üzletben történő vásárlás, illetve az  üzletben történő munkavégzés során a maszkot olyan módon kell viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.  Ez alól a vendéglátó üzlet vendégei mentesülnek – tehát a kiszolgáló személyzet már nem. Tehát a kiszolgálók, eladók  valamennyi üzletben kötelesek a maszkot az előírt módon viselni. 

Az üzemeltető feladatai a vásárlók felé a következők szerint foglalhatók össze:

1. Ha a belépő  vásárló felszólítás ellenére sem viseli (helyesen) a maszkot,  az üzletbe nem engedhető be.
2. Ha az üzletben tartózkodó vásárló felszólítás után sem viseli az előírt módon a maszkot, a távozásra kell felszólítani.
3. Ha ennek a vásárló nem tesz eleget, a rendőrséget kell értenie. 

Ezen túl az üzemeltető kötelezze az előírt módon való maszkviselésre az üzlet személyzetét. 

Ezen lépésekkel kerülhető el a bírság és az üzletbezárás. 

Az előbbi szabályok betartását a kereskedelmi hatóság és a rendőrség ellenőrzi. 

Üzlet és mozi esetén, ha  a  kereskedelmi hatóság az  ellenőrzés során vagy a  rendőrség értesítése alapján a maszkviselési  kötelezettség megszegéséről szerez tudomást,
a) a kötelezettség első alkalommal történő megszegése esetén figyelmeztetést alkalmaz,
b) a kötelezettség második alkalommal történő megszegése esetén 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szab ki,
c) a kötelezettség harmadik alkalommal történő megszegése esetén az  üzletet, illetve a  helyiséget legalább 3 napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja,
d) a kötelezettség negyedik alkalommal történő megszegésétől kezdve az üzletet, illetve a helyiséget legalább a  kötelezettségszegések alkalmainak számával megegyező számú napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja. 

A szankció azonos napon több egymást követő ellenőrzés alkalmával is kiszabható. 

Az előbbi szankciók akkor nem alkalmazhatók, ha az  üzemeltető a  szükséges intézkedéseket megtette a jogellenes helyzet felszámolása érdekében, így különösen ha
a) a jogsértő személyt felszólította távozásra,
b) a jogsértő személy kiszolgálását megtagadta, és
c) azt követően, hogy a  jogsértő személy a  távozásra történő felszólításnak nem tett eleget, a  rendőrséget értesítette.

Ezek a szankciók 2020. október 3-ától alkalmazhatók.

***

Adótippek a kata szigorítás kezeléséhez - Kata alternatívák 2021-től

E-könyvünkben bemutatjuk azokat az adózási módokat, megoldásokat amelyek alternatívaként szolgálhatnak az adott vállalkozás számára a megszigorított kata helyett. Szerző: Dr. Szabó Tibor ügyvéd,  kiadó: Adónet.hu, terjedelem: 53. oldal, ára: 6.350,-Ft. Megrendelés: Önadózó Webáruház

***

Dr. Szabó Tibor ügyvéd jegyzeteinek követése a Facebookon: https://www.facebook.com/drszabotiborugyved/

Vissza

Vegye igénybe szolgáltatásainkat!

 
Jogi Segélyvonal Szolgáltatás

Cégeknek és magánszemélyeknek

Jogi tanácsadás telefonon és e-mailben munkajog, adózás, cégügyek, adatvédelem, ingatlanügyletek terén.

Állandóan hívható! Ára: 10.000,-Ft/hó

(átalánydíj korlátlan számú kérdéssel és válasszal)

Megrendelem
Adóellenőrzés

Irodám kiemelt szakterülete gazdasági társaságok, egyéb szervezetek, egyéni vállalkozók, magánszemélyek adóellenőrzésbeni képviselete.

Tovább
Adóper

Specialitásom az adóhatározatok bírósági felülvizsgálatára irányuló perekben az adózók képviselete, szemben az adóhatósággal.

Tovább
Adójogi tanácsadás

Az adókötelezettségekkel a tervezett ügylet előtt kell számolnunk - nem szerencsés, ha utólag szembesülünk velük. Vegye igénybe adójogi véleményezés szolgáltatásunkat!

Tovább
Dr. Szabó Tibor ügyvéd E-mail: office@drszt.hu Mobil: +36 30 37 87 637 Iroda: 7400 Kaposvár, Ezredév u. 1.

© 2021. Dr. Szabó Tibor