Vezethető-e feketelista a problémás vevőkről?

2020-07-25

Ennek keretében különböző értékelések születhetnek, amelyek negatív profilokra is utalhatnak: „problémás” „nem megbízható”, „állandóan reklamál”, „nem szeret fizetni” - Mi itt a helyzet?

A kérdésre a választ a GDPR alapelvei és a profilalkotásra vonatkozó szabályai adják meg. 

Amennyiben a vevőt egy számítógépes rendszerünkben – pl. CRM-ben -  pontozzuk a megbízhatósága, viselkedése alapján – ez a tevékenységünk profilalkotásnak minősül. 

Ennek keretében különböző értékelések születhetnek, amelyek negatív profilokra is utalhatnak:  „problémás” „nem megbízható”,  „állandóan reklamál”, „nem szeret fizetni” stb.

Lehet ilyen profilalkotást csinálni, de azt tudni kell, hogy erről a profilalkotási tevékenységről tájékoztatni kell az érintettet, magát a „problémás” ügyfelet:  ha az adatokat tőle gyűjtik, akkor azonnal, ha nem tőle gyűjtik, akkor 30 napon belül.  A tájékoztatásnak ki kell terjednie az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információkra, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

És az érintett alapvető joga, hogy tiltakozhat e profilalkotás  ellen,  továbbá jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá a profilalkotáson alapuló olyan  döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Vissza

Vegye igénybe szolgáltatásainkat!

 
Jogi Segélyvonal Szolgáltatás

Cégeknek és magánszemélyeknek

Jogi tanácsadás telefonon és e-mailben munkajog, adózás, cégügyek, adatvédelem, ingatlanügyletek terén.

Állandóan hívható! Ára: 10.000,-Ft/hó

(átalánydíj korlátlan számú kérdéssel és válasszal)

Megrendelem
Adóellenőrzés

Irodám kiemelt szakterülete gazdasági társaságok, egyéb szervezetek, egyéni vállalkozók, magánszemélyek adóellenőrzésbeni képviselete.

Tovább
Adóper

Specialitásom az adóhatározatok bírósági felülvizsgálatára irányuló perekben az adózók képviselete, szemben az adóhatósággal.

Tovább
Adójogi tanácsadás

Az adókötelezettségekkel a tervezett ügylet előtt kell számolnunk - nem szerencsés, ha utólag szembesülünk velük. Vegye igénybe adójogi véleményezés szolgáltatásunkat!

Tovább
Dr. Szabó Tibor ügyvéd E-mail: office@drszt.hu Mobil: +36 30 37 87 637 Iroda: 7400 Kaposvár, Ezredév u. 1.

© 2020. Dr. Szabó Tibor