Vigyázat! Ha nem fizet járulékot, érvénytelenítik a TAJ számát

2020-07-23

… és térítésmentesen nem vehet igénybe orvosi-egészségügyi ellátást.

A vonatokozó szabályok szerint, aki nem biztosított (például nincs munkahelye, vagy megszűnt a tanulói jogviszonya) annak  egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie.[1]  

Az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett magánszemélynek az adóhatósághoz kell bejelentkeznie a 20T1011U jelű adatlap kitöltésével. 

Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege 2020. január 1-jétől 7.710,- Ft (257,- Ft/nap), amelyet a bejelentkezés időpontjától havonta, a tárgyhót követő hónap 12-ig kell megfizetni.

Biztosítás hiányában az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésével lehet jogosultságot szerezni az egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásai teljes körére. 

Ha valaki, akkor az előbbiek szerint erre köteles, nem fizeti az egészségügyi szolgáltatási járulékot, és az ebből keletkező hátralék összege meghaladja annak hatszorosát,- azaz 46.260,- Ft-ot - a Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám) egészségügyi szolgáltatás igénybevétele vonatkozásában érvénytelen, az egészségügyi szolgáltatás térítésmentesen nem vehető igénybe. 

Az állami adó- és vámhatóság az egészségügyi szolgáltatás járulékfizetési kötelezettség nem teljesítéséből keletkező hátralékról szóló adatot átadja a biztosítotti nyilvántartás kezeléséért felelős szerv részére, amely ez alapján a TAJ számot egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljára érvényteleníti. 

A biztosítottak nyilvántartás kezeléséért felelős szerv a TAJ szám érvényességét az állami adó- és vámhatóságnak a tartozás megfizetéséről vagy a fizetési kedvezmény engedélyezéséről szóló adatszolgáltatását követő naptól állítja vissza. 

A tartozás utólagos megfizetése nem eredményezi a TAJ szám visszamenőleges érvényességét. 

Nagyon lényeges, hogy a 2020, június 30-ig fennálló egészségügyi szolgáltatási járulék tartozás alapján a TAJ szám nem érvényteleníthető. Viszont  2020. július 1-től már ezzel a következménnyel számolni. 2021. január 1-ével letelik a 6 hónap – ami alatt nem fizetés esetén összegyűlhet a hathavi tartozás - innentől lehet számolni nem fizetés esetén a TAJ szám érvénytelenítésével. 

Dr. Szabó Tibor ügyvéd

__________

[1] 2019. évi CXXII. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről 43.§

 

Vissza

Vegye igénybe szolgáltatásainkat!

 
Jogi Segélyvonal Szolgáltatás

Cégeknek és magánszemélyeknek

Jogi tanácsadás telefonon és e-mailben munkajog, adózás, cégügyek, adatvédelem, ingatlanügyletek terén.

Állandóan hívható! Ára: 10.000,-Ft/hó

(átalánydíj korlátlan számú kérdéssel és válasszal)

Megrendelem
Adóellenőrzés

Irodám kiemelt szakterülete gazdasági társaságok, egyéb szervezetek, egyéni vállalkozók, magánszemélyek adóellenőrzésbeni képviselete.

Tovább
Adóper

Specialitásom az adóhatározatok bírósági felülvizsgálatára irányuló perekben az adózók képviselete, szemben az adóhatósággal.

Tovább
Adójogi tanácsadás

Az adókötelezettségekkel a tervezett ügylet előtt kell számolnunk - nem szerencsés, ha utólag szembesülünk velük. Vegye igénybe adójogi véleményezés szolgáltatásunkat!

Tovább
Dr. Szabó Tibor ügyvéd E-mail: office@drszt.hu Mobil: +36 30 37 87 637 Iroda: 7400 Kaposvár, Ezredév u. 1.

© 2020. Dr. Szabó Tibor