250 főnél több alkalmazottal rendelkező cégek kötelezettségei a Panasztörvény alapján


A belső visszélés-bejelentési rendszer létrhozására a  250 főnél több alkalmazottal rendelkező cégek a Pnasztörvény hatályba lépésével egyidejűleg, azaz 2023. július 25-ig kötelesek.


  1. Az Országgyűlés 2023. május 23-án fogadta el a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényt – a továbbiakban: Panasztörvény / Panasz tv. - amely a Magyar Közlöny 2023. május 25-i számában jelent meg. A törvény 2023. július 25-én lép hatályba. 

    A Panasztörvény magánszektort, üzleti szférát érintő legfontosabb újdonsága, hogy un. belső visszaélés-bejelentési rendszer létrehozására kötelezi szervezeti-jogi formájukra tekintet nélkül a pénzmosás elleni törvény hatálya alá tartozó szolgáltatókat, így többek között az egyéni és társas vállalkozásban működő könyvviteli szolgáltatókon kívül még a könyvvizsgálókat, adótanácsadókat, ingatlanközvetítőket, ügyvédeket, közjegyzőket, pénzügyi szolgáltatókat stb. - továbbá a legalább 50 főt foglakoztató cégeket tevékenységükre, szervezeti formájukra, tulajdonosi hátterükre tekintet nélkül.

    ***

  2. A belső visszélés-bejelentési rendszer létrhozására a  250 főnél több alkalmazottal rendelkező cégek a Pnasztörvény hatályba lépésével egyidejűleg, azaz 2023. július 25-ig kötelesek.
  3. Az 50-249 főt foglalkoztató cégeket pedig ez a kötelezettség 2023. december 17-ig terheli.

A belső visszaélés-bejelentési rendszert

  • a foglalkoztatónál egy erre a célra kijelölt, pártatlan személy vagy szervezeti egység működtetheti, ebben az esetben további követelmény, hogy a belső visszaélés-bejelentési rendszert úgy kell kialakítani, hogy a személyazonosságát felfedő bejelentő, valamint a bejelentésben érintett személy személyes adatait az erre jogosultakon kívül más ne ismerhesse meg.

  • vagy ezzel szerződés keretében bejelentővédelmi ügyvéd is megbízható. A törvény összeférhetetlenségi szabályokat is megállapít, amely alapján saját ügyvéd nem lehet egyben a vállalkozás bejelentővédelmi ügyvédje is.


Vissza az előző oldalra