A belső visszaélés-bejelentési rendszer az egy szoftver?

Nem. Nem szoftver, és nem is felhőalapú szolgáltatás. Valamint nem is mesterséges intelligencia. Hanem egy feladatkör az erre kötelezett vállalkozásoknál.


Az Országgyűlés 2023. május 23-án fogadta el a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényt – a továbbiakban: Panasztörvény / Panasz tv. - amely a Magyar Közlöny 2023. május 25-i számában jelent meg. A törvény 2023. július 25-én lép hatályba.  

A Panasztörvény magánszektort, üzleti szférát érintő legfontosabb újdonsága, hogy un. belső visszaélés-bejelentési rendszer létrehozására kötelezi szervezeti-jogi formájukra tekintet nélkül a pénzmosás elleni törvény hatálya alá tartozó szolgáltatókat, így többek között az egyéni és társas vállalkozásban működő könyvviteli szolgáltatókon kívül még a könyvvizsgálókat, adótanácsadókat, ingatlanközvetítőket, pénzügyi szolgáltatókat stb. - továbbá a legalább 50 főt foglakoztató cégeket tevékenységükre, szervezeti formájukra, tulajdonosi hátterükre tekintet nélkül. 

A Panasztörvény 19.§-a szerint a belső visszaélés-bejelentési rendszert a foglalkoztatónál egy erre a célra kijelölt, pártatlan személy vagy szervezeti egység működtetheti, vagy ezzel szerződés keretében bejelentővédelmi ügyvéd is megbízható.

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

A bejelentések fogadása, kezelése természetesen autamatizálható, szoftveresen támogatható.

  1. Szabó Tibor ügyvéd
    www.drszabotibor.hu

Vissza az előző oldalra