Alanyi adómentes vállalkozás termékbeszerzése EU tagállamból

2020-08-23

Ha éves szinten göngyölítetten számolva az ilyen termékbeszerzés ellenértéke a 10.000 eurót nem haladja meg, Magyarországon nem kell áfát fizetnie, de körültekintően kell eljárnia.   

Terméknek közösségen belül beszerzése - az Áfa törvény 19.§-ában írt feltételekkel - áfa fizetési kötelezettséggel jár.

Ez alól kivételet képez - egyebek mellett - az alanyi adómentes vállalkozás közösségen belüli termékbesezrzése, amennyiben a beszerzés összege nem haladja meg a 10 000 eurónak megfelelő pénzösszeget, és ez a megelőző naptári évben is így volt. Ezt az értékhatárt adó nélkül és éves szinten göngyölítetten kell számítani. 

Ilyen esetben a magyar beszerzőnek a köztösségi adószámát nem kell megadnia, és az értékesítő a saját tagállamában alkalmazandó adómértékkel számláz, és őt terheli a saját országa szerinti adóbevallási és -fizetési kötelezettség.

Ilyen feltételekkel az alanyi adómentesnek a közösségen belüli termékbeszerzése után Magyarországon nem kell áfát fizetnie és ez miatt bevallást sem kell benyújtania. Természetesen a beszerzési számlán szereplő - másik tagállami áfát - sem vonhatja le.

Ha azonban az alanyi adómentes közösségi adószámmal rendelkezik, és ezt a beszerzés során meg is adja az értékesítőnek, így a számlán feltüntetésre kerül - akkor a besazerzés után az alanyi adómentes Magyarországon köteles a magyar áfát megfizetni, bvevallani.  És ez vonatkozik minden olyan közösségi beszerzésére, amelyet az ügylet teljesítésének évét követő második naptári év végéig teljesítenek.

***

Adótippek a kata szigorítás kezeléséhez - Kata alternatívák 2021-től

E-könyvünkben bemutatjuk azokat az adózási módokat, megoldásokat amelyek alternatívaként szolgálhatnak az adott vállalkozás számára a megszigorított kata helyett. Szerző: Dr. Szabó Tibor ügyvéd,  kiadó: Adónet.hu, terjedelem: 53. oldal, ára: 6.350,-Ft. Megrendelés: Önadózó Webáruház

***

Dr. Szabó Tibor ügyvéd jegyzeteinek követése a Facebookon: https://www.facebook.com/drszabotiborugyved/

Vissza

Vegye igénybe szolgáltatásainkat!

 
Jogi Segélyvonal Szolgáltatás

Cégeknek és magánszemélyeknek

Jogi tanácsadás telefonon és e-mailben munkajog, adózás, cégügyek, adatvédelem, ingatlanügyletek terén.

Állandóan hívható! Ára: 10.000,-Ft/hó

(átalánydíj korlátlan számú kérdéssel és válasszal)

Megrendelem
Adóellenőrzés

Irodám kiemelt szakterülete gazdasági társaságok, egyéb szervezetek, egyéni vállalkozók, magánszemélyek adóellenőrzésbeni képviselete.

Tovább
Adóper

Specialitásom az adóhatározatok bírósági felülvizsgálatára irányuló perekben az adózók képviselete, szemben az adóhatósággal.

Tovább
Adójogi tanácsadás

Az adókötelezettségekkel a tervezett ügylet előtt kell számolnunk - nem szerencsés, ha utólag szembesülünk velük. Vegye igénybe adójogi véleményezés szolgáltatásunkat!

Tovább
Dr. Szabó Tibor ügyvéd E-mail: office@drszt.hu Mobil: +36 30 37 87 637 Iroda: 7400 Kaposvár, Ezredév u. 1.

© 2021. Dr. Szabó Tibor