Alkalmazottat nem foglalkoztató egyéni vállalkozók is kötelezettek belső visszaélés-bejelentési rendszer létrehozására

A pénzmosás elleni törvény hatálya alá szolgáltatók esetében felmerül a kérdés, hogy az alkalmazottat nem foglalkoztató egyéni vállalkozók foglalkoztatónak minősülnek-e, tehát a törvény hatálya alá tartoznak-e?


Az Országgyűlés 2023. május 23-án fogadta el a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényt – a továbbiakban: Panasztörvény / Panasz tv. - amely a Magyar Közlöny 2023. május 25-i számában jelent meg. A törvény 2023. július 25-én lép hatályba. 

A Panasztörvény magánszektort, üzleti szférát érintő legfontosabb újdonsága, hogy un. belső visszaélés-bejelentési rendszer létrehozására kötelezi szervezeti-jogi formájukra tekintet nélkül a pénzmosás elleni törvény hatálya alá tartozó szolgáltatókat, így többek között az egyéni és társas vállalkozásban működő könyvviteli szolgáltatókon kívül még a könyvvizsgálókat, adótanácsadókat, ingatlanközvetítőket, ügyvédeket, közjegyzőket, pénzügyi szolgáltatókat stb. - továbbá a legalább 50 főt foglakoztató cégeket tevékenységükre, szervezeti formájukra, tulajdonosi hátterükre tekintet nélkül.

***

A törvény szerint foglalkoztatottnak minősül az is, aki önmaga foglalkoztatását végzi – ezen keresztül pedig a Pmt. hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó önmaga vonatkozásában megfelel a törvény „foglalkoztató” fogalmának, mert természetes személyt (önmagát)  foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztatja. Önmaga foglalkoztatása pedig foglalkoztatásra irányuló jogviszonynak minősül. Tehát az egyéni vállalkozó és az egyéni ügyvéd  e törvény szerint akkor is foglalkoztatónak minősül, és a törvény hatálya alá tartozik, ha nincs alkalmazottja.


Vissza az előző oldalra