Visszaélés-bejelentés

Visszaélés-bejelentő űrlap

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működéséről, a bejelentéssel kapcsolatos eljárásról, az adatkezelési szabályokról valamint a Panasztörvény szerinti visszaélés-bejelentési rendszerekről és eljárásokról a Jogi tájékoztató oldalon tájékozódhat: www.jogitajekoztato.hu

Ezen űrlap kizárólag a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény szerinti bejelentések jogosult személy általi megtételére használható, azon foglalkoztató vonatkozásában, ahol a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a foglalkoztató megbizása alapján dr. Szabó Tibor bejelentővédelmi ügyvéd.

a) a foglalkoztató által foglalkoztatott b) az a foglalkoztatott, akinek a foglalkoztatónál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt c) a foglalkoztatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött. d) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban áll, e) a foglalkoztató tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a foglalkoztató ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is, f) a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy, g) a foglalkoztatónál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes, e) a foglalkoztatóval az d), e) vagy g) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és f) az a személy, akinek a d), e) vagy g) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval megszűnt.


Vissza az előző oldalra