Blog

Alkalmazottat nem foglalkoztató egyéni vállalkozók is kötelezettek belső visszaélés-bejelentési rendszer létrehozására

A pénzmosás elleni törvény hatálya alá szolgáltatók esetében felmerül a kérdés, hogy az alkalmazottat nem foglalkoztató egyéni vállalkozók foglalkoztatónak minősülnek-e, tehát a törvény hatálya alá tartoznak-e?

Bővebben

Ingatlanközvetítőknek is kötelező a belső visszaélés-bejelentési rendszer létrehozása

Az ingatlanközvetítőkre - egyéni vállalkozókra, gazdasági társaságokra - a 2023. július 25-i határidő vonatkozik – addig kell létrehozniuk belső visszaélés-bejelentési rendszerüket, amely alapvetően kétféle módon történhet:

Bővebben

Panaszok és bejelentések rendszere az új Panasztörvényben

A panaszokat és közérdekű bejelentéseket az  állami szervekhez és a  helyi önkormányzati szervekhez lehet benyújtani,  amely szervek e  panaszokat és a  közérdekű bejelentéseket a Panasztörvény szerint kötelesek elintézni. Tehát a magánszektor, üzleti szféra szereplőinek a jogi értelemben vett panaszokkal és közérdekű bejelentésekkel nincs dolguk.

Bővebben

Uniós vagy nem uniós? - avagy milyen jogsértés jelenthető be a Panasztörvény alapján?   

A  magyar Panasz tv.  túlmegy az általa átültetett uniós irányelv tárgyi hatályán, amennyiben a foglalkoztatók által kötelezően létrehozandó belső visszeélés-bejelentési  rendszerben nem csak az uniós jogba ütköző jogsértések, visszaélések jelenthetők be, hanem a csak nemzeti hatáskörbe tartozó területekre vonatkozó, hazai jogszabályok megsértése is. Egyszerűsíteni akartak, de inkább csak bonyolítottak....

Bővebben

Tudnivalók a foglalkoztatói belső visszaélés-bejelentési rendszerről

Az Országgyűlés 2023. május 23-án elfogadta a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV.  törvényt (Panasztörvény), amelynek a magánszektort, üzleti szférát érintő legfontosabb újdonsága, hogy un. belső visszaélés-bejelentési rendszer létrehozására kötelezi a pénzmosás elleni törvény hatálya alá tartozó szolgáltatókat, könyvelőket, könyvvizsgálókat, adótanácsadókat, ingatlanközvetítőket stb. továbbá a legalább 50 főt foglakoztató cégeket tevékenységükre, szervezeti formájukra, tulajdonosi hátterükre tekintet nélkül. Ismertetem a törvény főbb rendelkezéseit, és a foglakoztatókat terhelő megfelelési kötelezettségeket.

Bővebben

Kirúgható-e egy munkavállaló a véleménye miatt Magyarországon?

Simán. Mint a huszonegy. De miután sem alkotmányvédő, sem diplomata nem vagyok, nem szaporítanám tovább a szót, csak idézném a 2012-ben elfogadott Munka törvénykönyve 8. paragrafusát.

Bővebben

ÖCSG – Őstermelők családi gazdaságának aktuális teendői az új törvény alapján

2021. június 30-ig az Agrárkamarának be kell nyújtaniuk a családi gazdaság alapításáról szóló szerződést.

Bővebben

Összefoglaló a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról

A gyermek legyen 25 évesnél fiatalabb, a szülők életkora mindegy, az igénylő lehet egyedülálló, elvált is. A lakás legyen legalább fele részben az övüké, és 1 éve lakóhelyként is szolgáljon. Az igénylőnek legyen legalább 1 éves munkaviszonya és ne legyen köztartozása és ..... 

Bővebben

A képernyő előtti munkavégzés szabályai

Ha szemészeti szakvizsgálat eredményeként indokolt, illetve a munkavállaló által használt szemüveg vagy kontaktlencse a képernyő előtti munkavégzéshez nem megfelelő, a munkáltató a munkavállalót ellátja a minimálisan szükséges, a képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveggel. Ennek költésgei természtesen a munkáltatót terhelik.

Bővebben

Tájékoztatás adókötelezettség teljesítésének megkerüléséről

Az adózás rendjéről szóló törvény az adóhatóság terhére előírja az érintettek tájékoztatását, ha az adótörvényekben foglalt rendelkezések megkerülését észleli. Áfa levonási ügyekben érdekes lesz, hogyan teljesíti ezt a kötelezettségét az adóhatóság, és ha nem teljesíti, akkor erre hivatkozhta-e az adózó.

Bővebben


Vissza az előző oldalra